Logoterapeuttinen keskustelu näyttää tilanteesi uudessa valossa

Logoterapia on eteenpäin katsovaa ja elämänmyönteistä psykoterapiaa, elämänfilosofiaa ja ohjausta, toivon terapiaa. Sen avulla voit kasvaa omista arvoistasi paremmin tietoiseksi toimijaksi omassa elämässäsi. Tämä vanhan viisauden näkökulma puhuttelee minua. Työskentelyssä keskitymme terveen ja toimivan tukemiseen ja tarkoituksen löytämiseen myös haastavissa elämäntilanteissa, kriiseissä ja ihmisenä kasvun prosesseissa. Katsomme tapahtumia uusista näkökulmista ja omaa elämää hiukan etäämmältä.

Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja arvostava. Ihminen on fyysinen, psyykkis-sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Menneisyytesi ei lopultakaan määritä, mihin sinulla on tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Voit kehittyä omaksi autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itseksesi elämäsi loppuun asti.

Logoterapian kehittäjä Viktor E. Frankl näki, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämänsä mielekkäänä, tarkoituksellisena. Tarkoituksen löytämisen kautta meidän on mahdollista löytää itsessämme olevat potentiaalit kestää vaikeitakin elämässä vastaantulevia asioita. Meillä ei ole aina vapautta valita tai muuttaa olosuhteitamme, mutta meillä on silloinkin vapaus valita suhtautumisemme niihin. Olemme vapaita tekemään valintamme, mutta olemme myös vastuussa niistä.

Logoterapeuttisesta keskustelunohjauksesta on apua esimerkiksi, kun:

 

  • Yhteys omaan tarkoitukseesi tai läheisiisi on kateissa
  • Elämääsi on osunut odottamaton kohtalonisku, kuten oma tai läheisen sairaus tai menetys tai ero
  • Tarvittavan muutoksen tekeminen elämässä tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta
  • Elämäsi lipuu suuntaan, johon et halua sen menevän
  • Olet omaisvastuussa toisen ihmisen hyvinvoinnista, ja vastuu tuntuu raskaalta
  • Oma hyvinvointisi arjessa tai töissä menee takapakkia
  • Kannat syyllisyyttä, joka tuntuu taakalta

 

Tarkoitukseni on myös auttaa ja tukea muistisairaiden ihmisten omaisia ja muistisairaita ihmisiä itseäänkin keskustelunohjauksessa.  Muistisairausdiagnoosi ei ole maailmanloppu vaan uudenlaisen elämän alku. Toivoa on aina!

Keskustelunohjaus kestää reilun tunnin ja sen aikana keskustelemme tarpeistasi ja tarkoituksellisimmista vaihtoehdoistasi.  Keskustelunohjauksen hinta on 70 e.

Puhun suomea, ruotsia, englantia ja espanjaa. Voimme lähteä kävelylle, kuunnella musiikkia, keskustella elämästä kirjan kautta – en noudata tiettyä kaavaa. Keskustelu on luottamuksellinen eikä sitä kirjata muistiin.